Projekty

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Naše společnost zahájila realizaci projektu Rozvoj E-commerce & Tech cluster, z.s. (registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015330). který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 4.7.2019 do 31.12.2021.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj klastrové organizace po stránce marketingové, nabídky služeb členům, rozšíření členské základny.

 

Jednotlivé dílčí cíle:

 • Rozvoj clusteru
 • Rozšíření členské základny
 • Vyvinutý intranet
 • Nastavení a realizace marketingové a propagační strategie
 • Posílení pozice clusteru na trhu, posílení konkurenceschopnosti členských subjektů
 • Realizace pracovních schůzek se členy clusteru

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání členů clusteru (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010852), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.5.2019 do 30.4.2022.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Dílčí cíle:

 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Zvýšení úrovně znalostí
 • Zvýšení úrovně dovedností
 • Doplnění kvalifikace

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Genderově rovný přístup (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006305), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.9.2017 do 31.8.2018.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je nastavení politiky v genderové oblasti ve vybraných společnostech, které jsou členy našeho clusteru. Toto zrealizujeme prostřednictvím aktivního uplatňování jejích principů v rámci vnitřních procesů.

 

Dílčí cíle:

 • Osvěta zaměstnanců v genderové problematice
 • Aplikace získaných znalostí do praxe
 • Provedení auditu
 • Implementace doporučených opatření

 

Zprávy z auditů

Závěrečná zpráva – JETI model s.r.o.

Závěrečná zpráva – Krajská hospodářská komora pro moravskoslezský kraj

Závěrečná zpráva – LokoTrans s.r.o.

Závěrečná zpráva – Marpos s.r.o.

Závěrečná zpráva – Poski.com s.r.o.

Závěrečná zpráva – Prokas Nova s.r.o.

Závěrečná zpráva – STARTRONIC GASTRO s.r.o.

Závěrečná zpráva – Webdevel s.r.o.

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů E-commerce & Tech cluster, z.s. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005940). který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.8.2017 do 31.7.2020.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členů našeho clusteru a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Dílčí cíle:

 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Zvýšení úrovně znalostí
 • Zvýšení úrovně dovedností
 • Doplnění kvalifikace

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Komplexní program pro nový start (registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007114), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2017 do 31.7.2019.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím logicky navazujících aktivit zvýšit zaměstnatelnost 20 osob z Moravskoslezského kraje, přičemž 10 úspěšných účastníků bude v rámci projektu umístěno na nová nebo volná pracovní místa. Od některých zaměstnavatelů již máme přísliby zaměstnání.

 

Dílčí cíle:

 • Oslovení a získání cílové skupiny
 • Pracovní poradenství
 • Profesní vzdělávání-rekvalifikace
 • Uplatnění na trhu práce

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Optimalizace procesního řízení (registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010801), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.8.2017 do 20.4.2018.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je provést analýzu podnikových procesů a cílů členů clusteru a v návaznosti na tuto analýzu zpracovat metodiku a doporučení pro optimalizaci procesů ve společnosti vedoucí ke snížení nákladů čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti, jak žadatele, tak členů clusteru.

 

V průběhu realizace projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • Počáteční analýza podnikových procesů a cílů
 • Sestavení strategické mapy a vyváženého souboru měřítek
 • Sestavení metodiky a doporučení (pro optimalizaci procesů ve společnosti) vedoucí ke snížení nákladů.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.