Projekty

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Naše společnost zahájila realizaci projektu Genderově rovný přístup (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006305), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.9.2017 do 31.8.2018.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je nastavení politiky v genderové oblasti ve vybraných společnostech, které jsou členy našeho clusteru. Toto zrealizujeme prostřednictvím aktivního uplatňování jejích principů v rámci vnitřních procesů.

 

Dílčí cíle:

 • Osvěta zaměstnanců v genderové problematice
 • Aplikace získaných znalostí do praxe
 • Provedení auditu
 • Implementace doporučených opatření

 

Zprávy z auditů

Závěrečná zpráva – JETI model s.r.o.

Závěrečná zpráva – Krajská hospodářská komora pro moravskoslezský kraj

Závěrečná zpráva – LokoTrans s.r.o.

Závěrečná zpráva – Marpos s.r.o.

Závěrečná zpráva – Poski.com s.r.o.

Závěrečná zpráva – Prokas Nova s.r.o.

Závěrečná zpráva – STARTRONIC GASTRO s.r.o.

Závěrečná zpráva – Webdevel s.r.o.

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů E-commerce & Tech cluster, z.s. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005940). který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.8.2017 do 31.7.2020.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členů našeho clusteru a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Dílčí cíle:

 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Zvýšení úrovně znalostí
 • Zvýšení úrovně dovedností
 • Doplnění kvalifikace

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Komplexní program pro nový start (registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007114), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2017 do 31.7.2019.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím logicky navazujících aktivit zvýšit zaměstnatelnost 20 osob z Moravskoslezského kraje, přičemž 10 úspěšných účastníků bude v rámci projektu umístěno na nová nebo volná pracovní místa. Od některých zaměstnavatelů již máme přísliby zaměstnání.

 

Dílčí cíle:

 • Oslovení a získání cílové skupiny
 • Pracovní poradenství
 • Profesní vzdělávání-rekvalifikace
 • Uplatnění na trhu práce

 


Naše společnost zahájila realizaci projektu Optimalizace procesního řízení (registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010801), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.8.2017 do 20.4.2018.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je provést analýzu podnikových procesů a cílů členů clusteru a v návaznosti na tuto analýzu zpracovat metodiku a doporučení pro optimalizaci procesů ve společnosti vedoucí ke snížení nákladů čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti, jak žadatele, tak členů clusteru.

 

V průběhu realizace projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • Počáteční analýza podnikových procesů a cílů
 • Sestavení strategické mapy a vyváženého souboru měřítek
 • Sestavení metodiky a doporučení (pro optimalizaci procesů ve společnosti) vedoucí ke snížení nákladů.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.