O nás

Prosperita

Vzhledem k počtu členů je možné provádět společné nákupy od dodavatelů s cílem dosáhnutí vyšších úspor a společně využívat sdílené prostředky v podobě IT infrastruktury apod...

Marketing

Marketing představuje základní nástroj pro získávání nových obchodních partnerů. Cílem clusteru je sjednocení aktivit členům, jejich společné zviditelnění a tvorba zastřešující značky.

Financování

Naši členové jsou tvořeni převážně z malých a středních firem a proto víme jak je těžké získat dodatečné financování výzkumných a vývojových aktivit. Snažíme se tedy našim členům zpřístupnit co největší objem finančních prostředků z grantů a dotací nebo za pomocí mikropůjček.

Lidské zdroje

Pomáháme při hledání vhodných zaměstnanců hned několika formami: společnou účastní na veletrzích práce, sdílením informací o potenciálních uchazečích, pořádáním přednášek pro studenty a aktivní spoluprací se školstvím.

Vzdělávání

Rychlost vývoje v posledních letech ukazuje, že je nutná neustálá edukace pracovníků. Kromě pomoci při vzdělávání zaměstnanců členů clusteru se zaměřujeme na spolupráci se středními a vysokými školami, které jsou ceným zdrojem budoucích pracovníků.

Vývoj a inovace

Inovace v e-commerci a technologických odvětvích je klíčová pro zvyšování konkurenceschopnosti členů clusteru. Tyto dva segmenty trhu jsou nejrychleji se rostoucí a měnící v posledních 10 letech. Cluster si klade za cíle společnými projekty, vývojem a výzkumem upevnit postavení svých členů.

Členové