fbpx

Náš cluster vznikl v roce 2015 za účelem podpory rozvoje elektronické komerce a nových technologií. Naším cílem je rozvíjet spolupráci zejména lokálních firem a pomáhat upevňovat postavení členů clusteru na trhu a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost.

Naše členy se snažíme vést ke společné spolupráci a vzájemně je propojovat. Máte zájem stát se naším členem? Neváhejte nás kontaktovat.

25

ČLENŮ CLUSTERU

2015

ROK ZALOŽENÍ

100%

SPOKOJENOST

podpora

VZDĚLÁVÁNÍ

Rychlost vývoje v posledních letech ukazuje, že je nutná neustálá edukace pracovníků. Kromě pomoci při vzdělávání zaměstnanců členů clusteru se zaměřujeme na spolupráci se středními a vysokými školami, které jsou cenným zdrojem budoucích pracovníků.

společný

VÝVOJ A INOVACE

Vzhledem k počtu členů je možné provádět společné nákupy od dodavatelů s cílem dosáhnutí vyšších úspor a společně využívat sdílené prostředky v podobě IT infrastruktury apod…

sdílené

LIDSKÉ ZDROJE

Pomáháme při hledání vhodných zaměstnanců hned několika formami: společnou účastní na veletrzích práce, sdílením informací o potenciálních uchazečích, pořádáním přednášek pro studenty a aktivní spoluprací se školstvím.

promyšlený

MARKETING

Marketing představuje základní nástroj pro získávání nových obchodních partnerů. Cílem clusteru je sjednocení aktivit členům, jejich společné zviditelnění a tvorba zastřešující značky.

pomoc při

FINANCOVÁNÍ

Naši členové jsou tvořeni převážně z malých a středních firem a proto víme jak je těžké získat dodatečné financování výzkumných a vývojových aktivit. Snažíme se tedy našim členům zpřístupnit co největší objem finančních prostředků z grantů a dotací nebo za pomocí mikropůjček.

všestranná

PROSPERITA

Vzhledem k počtu členů je možné provádět společné nákupy od dodavatelů s cílem dosáhnutí vyšších úspor a společně využívat sdílené prostředky v podobě IT infrastruktury apod…

E-commerce & Tech cluster, z.s. / IČO: 04136179
Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava mapa
+420 737 773 333 / info@ectcluster.cz